سایت فروشگاهی پلاس

 • طراحی سایت با گرافیک فروشگاهی5000000تومان
 • هاست 6 گیگ و پهنای باند 300 گیگ ماهیانه
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گردد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله

سایت فروشگاهی

 • طراحی سایت با گرافیک فروشگاهی3800000تومان
 • هاست 4 گیگ و پهنای باند 250 گیگ ماهیانه
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گردد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله

سایت شرکتی پلاس

 • طراحی سایت با گرافیک شرکتی پلاس 2200000تومان
 • هاست 2 گیگ و پهنای باند 220 گیگ ماهانه
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گردد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله

سایت شرکتی پیشرفته

 • طراحی سایت با گرافیک پیشرفته 1300000تومان
 • هاست 1 گیگ و پهنای باند 120 گیگ ماهانه
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گردد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله

سایت خبری

 • طراحی سایت با گرافیک خبری 8000000تومان
 • هاست نامحدود
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گردد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله
 • سیستم خبرخوان فوق پیشرفته

سایت پرتال

 • طراحی سایت با گرافیک اختصاص10000000تومان
 • هاست 10 گیگ و پهنای باند بینهایت
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گردد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله

مشاوره رایگان

02144294152-09129236577

Comments are disabled.